Akademik CV

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Gökhan Akbulut 

Doğum Tarihi ve Yeri : 23 Nisan 1969 Kütahya 

Yabancı Dil: İngilizce

Adres Bilgileri:

İş Adresi:Tınaztepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi 

Tınaztepe Galenos Hastanesi, Bayraklı, İzmir  

Mobil Tel: 5323811557 

E-mail: gnakbulut@gmail.com 

Web

www.gokhanakbulut.com

 www.mavilotus.org

www.kansercerrahisi.org

www.proktoloji.org

Gökhan Akbulut, Tıp Doktoru

Genel Cerrahi Profesörü

Dr. Akbulut, Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Gökhan Akbulut Tınaztepe Galenos Hastenesi’nin başhekimidir. 

İlgi Alanları

Gastrointestinal ve Onkolojik Cerrahi

Robotik Cerrahi, İleri Laparoskopi

Gastrointestinal Terapötik ve Diagnostik Endoskopi

Palyatif Bakım, Evde Bakım, Travma Cerrahisi (Acute Care Surgery) ve Afet Tıbbı

Dijital Arşivleme, e-Hastane, Tıp’ta Yapay Zeka Uygulamaları, 

Tıp Eğitimi, Virtual ve Alternatif Eğitim Teknikleri, 

Öğrenim Durumu: 

Derece  Bölüm/Program  Üniversite  Yıl 
Lisans  Tıp Fakültesi  Akdeniz Universitesi  1993 
Tıpta Uzmanlık  Genel Cerrahi  Sağlık Bilimleri üniversitesi İstanbul Okmeydanı Eğitim Hastanesi  1998 
Doçentlik  Genel Cerrahi  Kocatepe Üniversitesi  2005 
Profesörlük Eğitim Görevlisi Öğretim Üyesi Genel Cerrahi Genel Cerrahi Genel Cerrahi Genel Cerrahi  Sakarya Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi  Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2010 2015 2019 2019

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı : 

“ Laparoskopik kolesistektomi sonrası ağrı: Bupivacaine’in etkileri “, Tıpta Uzmanlık Tezi, Danışman: Op. Dr. Kazım Sarı, SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Klinik Şefi, İstanbul, (1998) 

Görevler: 

Görev Unvanı  Görev Yeri  Yıl 
Pratisyen Hekim  S.B. Konya Sarayönü Devlet Hastanesi  1993-1994 
Dr. Ar. Gör.  SBÜ İstanbul Okmeydanı Eğitim Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği  1994-1998 
Genel Cerrahi Uzmanı  SBÜ İstanbul Okmeydanı Eğitim Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği  1998-1999 
Yar.Doç.  Kocatepe Universitesi Tıp Fakültesi  1999-2005 
Doç. Dr.  Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005- 2010
Doç. Dr.  Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2010
Prof. Dr.  Eğitim Görevlisi Öğretim Üyesi Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi  Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik EAH
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Medipol Mega HK Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Galenos Hastanesi 
2010-2015 2015-2019
2019-2019 2019-Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 

Gökpınar C, “Memede Kitle Şüphesi ile Hastaneye Başvuran Kadınların Bu Kitleyi fark etmelerinde Kendi Kendine Meme Muayenesinin Önemi“, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 2002. 

Ciğerci Çubuk Y., “Afyon Bölgesinde Çeşitli Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Ameliyathane Hemşirelerinin İş Doyumu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 2002. 

Kara, G., “ Cerrahi Servisinde Hemşire ve Hekimlerin, Hemşire-Hekim İlişkisinin Değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 2003. 

Gede Yılmaz F., “ Cerrahi Servisinde Hasta-Hemşire ilişkilerinin değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 2003. 

Güngör M., “ Ameliyathane ve Cerrahi Servisinde Çalışan Hemşirelerin Anksiyete Düzeylerinin Saptanması ve Hemşireleri İş Ortamında Etkileyen Stresörlerin Tanımlanması “, Afyon Kocatepe Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 2003. 

      Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : 

Yazıcıoğlu, B., “ Abdominal Kompartman Sendromunun Değişik Basınçlarda, Akciğer Regürjitasyonunun Histopatolojik olarak gösterilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, 2008.

Şan, O., “ Abdominal Kompartman Sendromunun Değişik Basınç, Süre, Reperfüzyon Ve Sepsis Durumunda Kolon Anastomozu Üzerine Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, 2004. 

Projelerde Yaptığı Görevler : 

İzmir Travma Projesi, “İzmir Kuzey Bölgesi Hastaneleri’nin Travma Açısından Derecelendirilmesi ve Saha Triaj Uluslararası Algoritmasının uygulaması ile elde edilecek sonuçların mortalite ve morbidite üzerine etkisi, Travma verilerinin prospektif olarak oluşturulması ve analizi” Proje Yürütücüsü, İzmir, 2013

Palyat-İzmir Projesi, “İzmir Palyatif Bakım Planlama, Eğitim, Geliştirme Faaliyetleri”, Danışma Kurulu Üyesi, İzmir, 2013. 

“Abdominal kompartman sendromu oluşturulan sıçanlarda, doku sitokin ve apoptosis üzerine immune süpresyon etkisi” Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Projesi, 001-2011, Proje Yöneticisi, Sakarya, 2011

e-Hastane Projesi Yöneticisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi HAstanesi Dijital Hastane Projesi, 2006-2010. 

Travma, Yanık ve Rehabilitasyon Hastanesi, DPT Projesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2008, Afyonkarahisar.

Kalite Geliştirme Çalışmalarının Hasta ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Projesi, 07.TIP.02 , Proje Yöneticisi, 2008 

Profilaktik E vitamini ve antibiyotiğin deneysel sepsis modeli üzerine etkisi, Afyon Kocatepe Universitesi Projesi, 022.TIP.14, Proje Yöneticisi, 2002. 

İdari Görevler : 

Tınaztepe Galenos Hastanesi Kurucu Başhekimi, 2019-

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, 2016-2018

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi/Başhekimi 2015-2018

SBÜİzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi 2012-2018

Yenişehir Kampüs (Tepecik EAH ve Suat Seren Gögüs Hast ve Cerrahisi Hastanesi) Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, 2012-2018

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Klinik Şefi, 2012-

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı 2010-2012

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı 2010-2012

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Klinik Şefi, 2011

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı (Kalite Geliştirme, Stratejik Planlama, Ameliyathane, Depo ve Satın Alma, Dijital Arşivleme, Travma ve Yanık Hastanesi DPT projesi) 2006- 2010

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürlüğü 2008-2010 

Kazakistan Zhetysu 2009 NATO Afet Tatbikatı, Operasyon Saha Komutanı, 2009

Türk Kızılayı Pakistan Çadır Hastanesi 9. Sağlık Takımı Başhekimi Ocak-Şubat 2006 

Cerrahi Endoskopi Ünitesi Yöneticisi 2005-2006 

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Afyonkarahisar Bölge (Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya İlleri) Eğitim Danışmanı 2004- 2010

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Afyonkarahisar Bölge (Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya İlleri) operasyon komutanı 2006-2010 

İstanbul Tabip Odası, Okmeydanı Hastanesi Temsilcisi, 1996-1998 

Afyon Tabip Odası, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2008 

Afyon Tabip Odası, Genel Sekreteri, 2008- 2010

European Society of Trauma and Emergency Surgery Delegesi 2008 

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kanser Komitesi Üyesi 2006-2010 

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, İl ASKOM Üyesi, 2006-2010

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ar-Ge Proje Sorumlusu, 2008-2010 

Turkish Medical Student International Committee (TurkMSIC) Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Birimi Temsilcisi, 1989-1993

Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü, (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi) kurucu üyesi (1990-1993)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

European Association for Endoscopic Surgery, 2000 

European Society of Emergency Surgery and Trauma, 2008 

Ulusal Travma Cerrahisi Derneği, 1998 

Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 2002 

Ulusal Laparoskopi Endoskopi ve Minimal İnvazif Cerrahi Derneği, 1998 

Türk Cerrahi Derneği, 1998

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Kurulu Üyesi, 2018-2020

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu Üyesi, 2003 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fakülte Kurulu, Yardımcı Doçent Temsilcisi, 2003-2005 

Editörlük

Cerrahi Kliniklerinde Palyatif Bakım, Özel Sayı Editörlüğü, Türkiye Klinikleri Özel Sayısı, 2016

Dergi Hakemlikleri: 

J Laparoscopy Endoscopy Advanced Surgicall Techniques (SCI) 

Türkiye Klinikleri Dergisi (SCI-E) 

Anadolu Kardiyoloji Dergisi (SCI-E)

Ulusal Travma Dergisi (SCI-E)

Türkiye Sağlık Bilimleri Dergisi (Tübitak)

Sakarya Medical Journal

Kocatepe Tıp Dergisi 

Cerrahi Sanatlar Dergisi 

Journal of Emergency Medicine 

Journal of General Medicine

J Surgical Sciences (e-dergi)

  Kongreler, Paneller ve Konferanslar Düzenleme Faaliyetleri: 

“Kaza Alanında Travma Yönetimi” konulu ulusal panel, Düzenleme Komitesi Üyesi ve Danışman, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, 2006 

“Afyokarahisar Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Günleri”, Her ay bir tam gün pratisyen hekimlere yönelik eğitim, 9 aylık seri konferanslar dizisi projesi, proje yöneticisi 

The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey, Member of National Committee. 

Prehospital Mass Casualty Exercise & Trauma Management Course, Coordinator of WS “ May 13th 2009, ESTES, Antalya Turkey

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Genel Cerrahide Yeni Teknoloji Kullanımı, Maliyet, Etkinlik, Güvenirlik, Mühürleyici Aletler, Panelist, 26-29 Mayıs 2010, Ankara

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastane Afet Planı Eğitim Çalışması, Organizasyon Komitesi, Konuşmacı, 7-9 Aralık 2010

Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine Yönelik “Uygulamalı Pnömotoraks ve Ampultasyon Kursu”, Koordinatör, 4-5 Nisan 2010, Afyonkarahisar

1 Uluslar arası Kadın ve Sağlık Kongresi,  Moderatör ve Panelist, 3-5 Haziran 2010, Sakarya 

European Society of Trauma and Emergency Surgery, Emergency Surgery Course, NAtional Faculty Member, 27-29 March 2011 Istanbul.

6. İzmir İleri Yaş Sempozyumu, Konferans “ Yaş Ayrımcılığı” Oturum Başkanı, 19-20 Mart 2013, İzmir

9. Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı, Panel, “Özefagus Perforasyonları, Özefagus varis kanamaları, içi boş organ perforasyonları” tartışmacı, 19-23 Nisan 2013, Antalya

9. Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı, Serbest Bildiriler oturumu, Moderatör, 19-23 Nisan 2013, Antalya

HPB Sakarya Bölgesel Toplantısı, “Akut Pankreatitler” moderatör, 14 Nisan 2013, Abant, Bolu

Palyatif Bakım Çalıştayı, Evde Hastanede, Çalıştay Eş Başkanı, III. Çalışma Grubu Başkanı “Evde Palyatif Bakım ile ilgili ekibin oluşturulması, Organizasyon şeması, görev tanımlaması ve kurumlar arası işbirliği”, 25 Nisan 2013, İzmir

Travma Simülasyon Uygulamaları Kursu, Kurs Eş Başkanı, 8-9 Ekim 2013, Narlıdere İzmir.

BUHASDER, “5. Tepecik Enfeksiyon Günleri” Yaşlılık ve Enfeksiyon Sempozyumu, Düzenleme Kurulu, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 25-29 Eylül 2013, Palamo Pasha Otel, İzmir

Türk Onkoloji Derneği Bölgesel Toplantısı. Nonkolorektal kanserler. Konuşmacı ve oturum başkanı “Pankreas kanseri cerrahisi”. 2 Kasım 2013 Kartepe. 

Destek Evi Çalıştayı, Çalıştay Eş Başkanı, Mayıs 2014, Narlıdere Huzurevi İzmir. 

Uygulamalı Travma Kursu, Kurs Koordinotörü, İzmir KKHK Menemen ve Aliağa DH, 25 Haziran 2014, İzmir

Hospitals Under Fire, NATO Advanced Workshop Disaster Management and Terrorism, Faculty Member, Turkish Board Representative, 14-17 Nov 2014, Haifa, İsrael. 

Tıbbi Vasiyet Çalıştayı, 25 Mayıs 2015, Narlıdere Huzurevi, Çalıştay Eş Başkanı, Narlıdere İzmir 

10. Travma Kongresi, “Nasıl Yaparım, How I do it?” moderatör, “kanıta dayalı olgularla birlikte tartışalım-Kısa Barsak Sendromu” panelist, 28 Ekim 1 Kasım 2015, Gloria Kongre Merkezi, Antalya 

6. BUHASDER Tepecik Enfeksiyon Günleri, “Enfeksiyonlara multidisipliner yaklaşım”, 4-8 Kasım 2015, Düzenleme kurulu üyeliği, Cerrahi Alan enfeksiyonları Bölüm Moderatörlüğü, Sarıgerme Hilton, Muğla

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Panel; Nasıl Yaparım? How I do it ?. Moderatör. Panel; Kanıta Dayalı Olguları birlikte tartışalım. Kısa Bağırsak Sendromu Nasıl Yönetirim? Panelist. 29-31 Ekim 2015 Antalya. 

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyeliği, “Terörizm gölgesinde hastaneler oturumunda moderatörlük”, “Acil Servis Yanıyor, Acil Servislerin Sorunları oturumunda “Hangi Hasta Hangi Hastaneye” sunumu için panelist”,  17-20 Nisan 2016, Antalya

İzmir 9. İleri Yaş Sempozyumu (Keyifli Yaş Almak) 22-23 Mart 2016. Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi

“Sanat ve Sağlık, Sanatın iyileştirici gücü”, Panel, Panelist, Balıkesir Üniversitesi, 4 Mayıs 2016.

Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu (National Health Quality forum). Danışma Kurulu Üyeliği (Advisory Board Member). İlkesel Sunu (Keynote Lecture) Zaman’ında Tedavi (Timeliness). Genişletilmiş Panel (iskender panel), Panelist, sağlık Hizmetleri Etki alanları Perspektifinde Alanın Gerçek Sorunlarına Odaklanmak II-ııı (Focusing on aitinden problems form Perspectives of Health Care DomainsII-III),, 14 May 2016, Kocaeli Üniversitesi Ufuktepe Yerleşkesi, İzmit. 

Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Çalşıtayı 2016, 7. Çalıştay Grubu: Tez kalitesi nasıl arttırılır. Moderatör. 26-27 Mayıs 2016, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye, Haydarpaşa İstanbul 

Eğiticilerin Eğitimi Kursu. Kurs Eş Başkanı. Sunum: “Eğitimde Koçluk, Mentorluk”.  1-6 Haziran 2016. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, ÇİDEM, Alsancak, İzmir. 

Çocuk ve Ergenlerde Madde BAğımlılığı ile Mücadele Çalıştayı. Çalıştay Eş Başkanı. Moderatör: Madde Bağımlılığı ile Mücadele Bütüncül Yaklaşım (İzmir’de neler yapabiliriz?). 29 Haziran 2016. İzmir. 

Palyatif Bakım Sempozyum ve Çalıştayı, Bilimsel Danışma Kurulu üyesi, Grup 2 Oturum başkanı, PAlyatif Bakımda Etik Yaklaşımlar ve kalite. Istanbul Bilim Üniversitesi, 15 Ekim 2016 Şişli İstanbul

Palyatif Sağlık Hizmetlerinin Dünü pBu Günü yarını konulu çalıştay, İl SAğlık Müdürlüğü, Katılımcı, 19.10.2016, İzmir 

“Hastane Eczacılığı ve Klinik Mühendislik Eğitim ve Uygulama Merkezileri Teknik Şartname Hazırlama Çalıştayı”. TC SB KHK İlaç Eczacılık Daire Başkanlığı. Katılımcı. 19-23 Ekim 2016 İzmir 

Eğitici Eğitmenliği Kursu, I ve III. Düzenleme Komisyonu  Üyeliği. “Koçluk, Yetiştiricilik” Konulu konferans. 2016. 

“Engelsiz Yaşam İçin Engelsiz Konut ve Yaşam Alanları”. Çalıştay Başkanı. MOderatör Değerlendirme ve sonuç bildirgesi 2016.

 1. Uluslararsı 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu. “Yaşlılıkta Sosyal Yaşam ve Bakım”. Bilimsel Kurul Üyeliği. Moderatör Panel: Yaşlının sağlık Bakım Hizmetlerine Ulaşamında Mevcut Durum, Sorunlar Çözüm Önerileri. 

7. Tepecik Enfeksiyon Günleri, BUHASDER Kongresi, 1_5 Kasım 2017, Muğla, Düzenleme Kurulu Üyesi 

TÜBİTAK 4xx7 BilimŞenliği”Bilim Köyde Şehirde, Heryerden 2” Projesi kapsamında, “Tıpta Robotik Uygulamalar, Robotik Cerrahi” konulu konferans. 5 Ekim 2017, Kemalpaşa. 

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Okulu, Eğitici, “Kolonun Benign Hastalıklarıl”, “Kolon polipleri ve Polipozis sendromları”. 7 Ekim 2017 Ankara, Mart 2018 İstanbul. 

İAL Meslekleri Tanıyor, Genel Cerrahi Mesleki Tanıtım. 18 Nisan 2017, İZmir Atatürk Lisesi. 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları olarak, “Sosyal Sorumluluk Projelerinin Yaşam Motivasyonumuza Olumlu Katkısı” Konnulu Konferans. 31.10.2017, İzmir. 

Kanserle Dans Derneği, “Kanser Risk Faktörleri” orta öğretim kurumlarında kanser farkındalık eğitimleri. Çimentaş Ortaokulu, Çiğli İHL, 2018, İzmir 

Tazelenme Üniversitesi “Yapay Zeka” Şubat 2018, İzmir 

Orta Öğretim Kurumlarında Biyoteknoloji Seminerleri 

 1. Robotik Cerrahi Çiğli Fen Lisesi, Mart 2016. 
 2. Robotik Cerrahi. TAKEV vakfı Lisesi, Mart 2017
 3. Endüstri 4.0 nedir? Tıpta Etkileri nelerdir? Çiğli Fen Lisesi 25 Nisan 2018

“Hasar Kontrol Cerrahisi”. Mehmet ERyılmaz. Oturum Başkanlığı. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15 Nisan 2018 Antalya 

Ödüller : 

1. Poster of excellence   

Akbulut G, Polat C, Aktepe F, Serteser B, Kahraman A, Gökçe Ç, Yılmaz S, Gökçe O. “Oxidative stress related to prolonged pneumoperitoneum in a rat model of laparoscopic donor nephrectomy”, 39th ERA-EDTA Congress, 14-17.July.2002, Copenhagen, Denmark 

2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Bilimsel Ödül Yarışmasında Birincilik 

Polat C, Arıkan Y, Vatansev C, Akbulut G, Yılmaz S, Dilek FH, Gökçe Ö. “The effects of increased intraabdominal pressure on colonic anastomoses”, Surg Endosc 2002; 16: 1314-1319. 

3- Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı, Sağlık Alanında İş Fikirleri birincilik ödülü. “ Hekimleri için geliştirilmiş mobil, yapay zeka destekli, IOT cihazlarla yapılan hasta takip sistemi “

Lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 

Akademik Yıl  Dönem  Dersin Adı  Haftalık Saati  Öğrenci Sayısı 
Teorik  Uygulama 
2003-2004  Güz   Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı- Cerrahi Hemşireliği    
Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı- Cerrahi Hemşireliği          13 
İlkbahar    Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı- Cerrahi Hemşireliği    
2004-2005  Güz    Atatürk Sağlık Hizmetleri Maslek Yüksek Okulu- Cerrahi     60 
İlkbahar  Tıp Fakültesi 1. Sınıf, Mesleki Beceri Dersi  41 
Tıp Fakültesi 3. sınıf, Klinik Bilimlere Giriş Dersi “Asepsi-Antisepsi ilkeleri”        41 
Tıp Fakültesi 3. sınıf, Klinik Bilimlere Giriş Dersi “ Malign Meme Hastalıkları”        41 
2005-2006        Tıp Fakültesi 4. sınıf Genel Cerrahi Stajı  10  30  39 
2005-2006        Tıp Fakültesi 3. sınıf Klinik Bilimlere Giriş Dersi        41 
2006-2007        4. sınıf Genel Cerrahi Stajı  10  30  41 
2006-2007        3. sınıf Klinik Bilimlere Giriş Dersi “ Kurtarma ve taşıma dersi”        41 
2007-2008        4. sınıf Genel Cerrahi Stajı  10  30  38 
2007-2008        Genel Cerrahi Uzmanlık Alan  30 
2008-2009        Genel Cerrahi Stajı  25  40  49 
2008-2009        Genel Cerrahi Uzmanlık alan  30 
2009-2010
Genel Cerrahi Stajı 25 40 60
2009-2010
Genel Cerrahi Uzmanlık Alan 4 30 5
2010-2011
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Genel Cerrahi Stajı
Genel Cerrahi Uzmanlık Alan
Genel Cerrahi Stajı
Genel Cerrahi Uzmanlık Alan
0
4
2
4
0
30
6
30
0
5
17
6
2013-1014
Genel Cerraih Stajı 4 8 17
2013-2014
Genel Cerrahi Uzmanlık Alan 4 30 12
2014-2015
Genel Cerrahi Stajı 6 28 12
2014-2015 2015-2016
Genel Cerrahi Uzmanlık Alan Genel Cerrahi Uzmanlık Alan 4
12
30
30
12
12

ESERLER 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

Deneysel Çalışmalar

 1. Akbulut G, Yazicioglu MB, Sahin O, Tosun M, Dilek ON. Lung tissue apoptosis in abdominal hypertension, Apoptosis and necrosis of lung tissue in abdominal hypertension. Eur J Trauma Em Surg, 37, 495-501 (2011)
 1. Balci C, Kaya E, Demirkan I, Sivaci R, Ibis AH, Akbulut G, Ela Y. Effects of abdominal compartment syndrome on gastric emptying time. Bratisl Lek Listy;113(2):99-10 (2012).
 1. Akbulut G, Altındiş M, Aktepe F, Serteser M, Dilek ON. “Renal Cytokine ad histopathologic changes following acutely increased intra-abdominal pressure: an animal study”. Turkish J Trauma Emerg Surg, 16, 103-107 (2010)
 1. Sahin DA, Haliloglu B, Sahin FK, Akbulut G, Fidan H, Koken G, Buyukbas S,Aktepe F, Arikan Y, Dilek ON. “Stepwise rising CO2 insufflation as an ischemic preconditioning method” J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 17, 723-9 (2007). 
 1. Arikan Y, Akbulut G, Sahin DA, Dilek FH, Saykol V, Dilek ON, “Effects of octenidine HCl on liver tissue: could it be an alternative scolicidal for Hidatid disease?”  World J Surg, 16, 1280-3 (2007). 
 1. Sahin DA, Kusaslan R, Sahin O, Akbulut G, Ozen OA, Dilek ON, “Comparison of Ligasure, SurgRx, and suture techniques in intra-abdominal adhesions that occur after liver resection in rats: an experimental study” Int Surg, 92 (2007). 
 1. Sahin DA, Kusaslan R, Sahin O, Akbulut G, Bas O, Dilek ON, “Histopathological effects of bipolar vessel sealing devices on liver parenchyma and comparison with suture method: an experimental study” Eur Surg Res, 39, 111-7 (2007) 
 1. Polat C, Arikan Y, Gokce C, Aktepe F, Akbulut G, Yilmaz S, Gokce O, “The effect of NG-nitro L-arginine methyl ester on colonic anastomosis after increased intra-abdominal pressure” Langenbecks Arch Surg, 392, 197-202 (2007). 
 1. Balci C, Akbulut G, Karabekir HS, Karagoz F, Sungurtekin H, “Comparison of SPO2, hearth rate and body temperature values in abdominal compartment syndrome in a rat model with intraabdominal sepsis and intraabdominal hypertension” Saudi Med J, 27, 1254-7 (2006). 
 1. Altındiş, M., Arıkan, Y., Cetinkaya, Z., Polat, C., Yılmaz, S., Akbulut, G., Dilek, O.N.,Gokce, O., “Octenidine hydrochloride in hydatid disease,” J Invest Surg, 17:41-44 (2004). 
 1. Akbulut, G., Polat, C., Aktepe, F., Yılmaz, S., Kahraman, A., Serteser, M., Gökçe, Ç., Gökçe, Ö., “The oxidative effect of prolonged CO2 pneumoperitoneum on renal tissue of rats,” Surg Endosc, 18: 1384-1388 (2004).Bu çalışma, 39. ERA-EDTA kongresi’nde “ Poster of Excellence” Ödülü almıştır 
 2. Köken, T., Serteser, M., Kahraman, A., Akbulut, G., Dilek, O.N., “Which is more effective in the prevention of renal ischemia-reperfusion-induced oxidative injury in the early period in mice: interleukin (IL)-10 or anti-IL-12?” Clin Biochem, 37, 50-55 (2004). 
 1. Yılmaz, S., Ateş, E., Polat, C., Köken, T., Tokyol, C., Akbulut, G., Gokce, O., “Ischemic preconditioning decreases laparoscopy-induced oxidative stress in small intestine,” Hepatogastroenterology, 50, 979-982 (2003). 
 1. Polat, C., Aktepe, O.C., Akbulut, G., Yılmaz, S., Arıkan, Y., Dilek, O.N., Gokce, O., “The effects of increased intra-abdominal pressure on bacterial translocation,” Yonsei Med J, 44, 259-64 (2003). 
 1. Yılmaz, S., Köken, T., Tokyol, C., Kahraman, A., Akbulut, G., Serteser, M., Polat, C., Gokce, C., Gokce, O., “Can preconditioning reduce laparoscopy-induced tissue injury?” Surg Endosc 17, 819-824, (2003). 
 1. Serteser, M., Köken, T., Kahraman, A., Yılmaz, K., Akbulut, G., Dilek, O.N., “Changes in hepatic TNF-alpha levels, antioxidant status, and oxidation products after renal ischemia/reperfusion injury in mice,” J Surg Res, 107, 234-240 (2002). 
 1. Akbulut, G., Serteser, M., Polat, C., Köken, T., Aktepe, F., Yılmaz, S., Gökçe, Ç., Gökçe, Ö., “Changes in tissue-oxidative stress markers in an experimental model of laparoscopic donor nephrectomy,” Transplantation, 74 , 1768-1772 (2002). 
 1. Polat, C., Arıkan, Y., Vatansev, C., Akbulut, G., Yılmaz, S., Dilek, F.H., Gökçe, Ö., “The Effects of increased intraabdominal pressure on colonic anastomoses,”Surg Endosc,16, 1314-1319, (2002). 
 2. Bu çalışma Afyon Kocatepe Universitesi Öğretim Elemanları Derneği’nce Düzenlenen “Bilimsel Ödül Yarışmasında birincilik ödülü almıştır” 
 1. Akbulut, G., Serteser, M., Yucel, A., Değirmenci, B., Yılmaz, S., Polat, C., San, O.,Dilek, O.N., “Can laparoscopic hernia repair alter function and volume of testis? Randomized clinical trial,” Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 13, 377-378 (2003). 

Klinik Çalışmalar

 1. Karaali C, Emiroğlu M, Çalık B, et al. (June 01, 2019) Evaluation of Antibiotic Prophylaxis and Discharge Prescriptions in the General Surgery Department. Cureus 11(6): e4793. doi:10.7759/cureus.4793
 2. Calik B(1), Karaman K, Atci R, Cetindag O, Ugurlu L, Aydin C, Akbulut G. Visceral organ resection during femoral hernia surgery is a predictor of morbidity. Int Surg. 2015 Mar;100(3):455-60.
 3. Balci B, Kılıç G, Calik B, Akbulut G. Robotically assisted transthoracic easophagectomy, 3 cases. Journal of Society Laporoendoscopic Surgeons. Accepted. 2018. 
 4. Unver M, Guner M, Ozturk S, Olmez M, Kumkumoglu Y, Kebabcı E, Erol V, Bozbıyık O, Zalluhoglu N, Aydın C, Akbulut G. Management of spontaneous rectus sheath heamatoma: experience of double center. .Acta Media Mediterranea.  ePub in ehead (2014)
 5. Unver M, Ozturk S, Olmez M, Kumkumoglu Y, Zalluhoğlu N, Bozbıyık O, Kebapcı E, Erol V, Dogan SM, Ugurlu L, Turgut E, Karaca C, Hacıyanlı M, Aydın C, Akbulut G. The best treatment option in colorectal foreign bodies simplicity-experience of two centers. Acta Medica Mediterranea, 7 (2014)
 1. 20.Ozturk S;BK, Unver M,Bozbıyık O, Erol Varlık, Kebabcı E, Olmez M, Aydın C, Akbulut GLeft superior hepatectomy and segment 6 resection for colorectal cancer metastasis invading the left hepatic vein:An actual parenchyma preserving technique. Journal of Surgery, 2, 202-205 (2014)
 2. 21.Altintoprak F, Degirmenci B, Dikicier E, Cakmak G, Kivilcim T, Akbulut G, Dilek ON, Gunduz Y.CT findings of patients with small bowel obstruction due to bezoar: a descriptive study.ScientificWorldJournal. 2013 18;2013:298392.
 1. 23.Altintoprak F, Dikicier E, Arslan Y, Ozkececi T, Akbulut G, Dilek ON.Comparision of the Limberg flap with the V-Y flap technique in the treatment of pilonidal disease. J Korean Surg Soc. 2013 ;85(2):63-7.
 2. 24.Dılek FH, Topak N, Tokyol Ç, Akbulut G, Dılek ON. β-Catenin and its relation to VEGF and cyclin D1 expression in pT3 rectosigmoid cancers. Turk J Gastroenterol ;21(4):365-71 (2010). 
 3. 25.Balci C, Sivaci R, Akbulut G, Karabekir HS. Procalcitonin levels as an early marker in patients with multiple trauma under intensive care. J Int Med Res. 37:1709-17(2009).
 4. 26.Samli H, Içduygu FM, Ozgöz A, Akbulut G, Hekimler K, Imirzalioglu N. Surgery for acute abdomen and MEFV mutations in patients with FMF. Acta Reumatol Port. ;34:520-4 (2009). 
 5. 27.Karaaslan D, Sivaci RG, Akbulut G, Dilek ON, “Preemptive analgesia in laparoscopic cholecystectomy: a randomized controlled study” Pain Pract, 6, 237-41 (2006)
 6. 28.Dilek ON, Yilmaz S, Degirmenci B, Ali Sahin D, Akbulut G, Dilek FH, “The use of a vessel sealing system in thyroid surgery” Acta Chir Belg, 105,369-72 (2005). 
 7. 29.Dilek ON, Yucel A, Akbulut G, Degirmenci B. Are there adverse effects of herniorrhaphy techniques on testicular perfusion? Evaluation by color Doppler ultrasonography. Urol Int. 75(2):167-9 (2005).
 8. 30.Altındiş, M., Dilek, O.N., Demir, S., Akbulut, G., “Usefulness of the Helicobacter pylori stool antigen test for detection Helicobacter pylori infection,” Acta Gastroenterol Belg ,65, 74-76 (2002). Erratum in: Acta Gastroenterol Belg, 65, 246 (2002), Acta Gastroenterol Belg 66, 195, (2003). 
 9. 31.Polat, C., Kahraman, A., Yılmaz, S., Köken, T., Serteser, M., Akbulut,G., Arıkan, Y., Dilek, O.N., Gokce, O., “A comparison of the oxidative stress response and antioxidant capacity of open and laparoscopic hernia repairs,” J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 13, 167-173 (2003). 

Review

 1. 32. Akbulut G, Öztürk S. Maligniteler ve İleuslar. Türk Klinikleri J Gen Surg-Special Topics. 74-82 (2014)

Case Report

 1. Atıcı SD, Arıcan C, Avcı EK, Çalık B, Akalın M, Akbulut G. Primary Psoas Abscess Due to Brucella: A Rare Case. 
 2. Atıcı SD, Arıcan C, Akalın M, Kayapınar AK, Çalik B, Gül G, Akbulut G. Jejunojejunal Intussusception Caused by a Öejunal Villous Adenoma Polyp İn an Adult. Transplant proceedings. 2019
 3. Çakmak G, Altıntoprak F, Gündüz Y, Dikicier E, Akbulut G. A subcutaneous hydatid cyst. Turk J Gastroenterol. 2014 Dec;25 Suppl 1:310.  
 4. Ünver M, Öztürk Ş, Erol V, Cartı EB, Bozbıyık O, Kebapçı E,Ölmez M, Akbulut G.   Retroperitoneal paraganglioma presenting with pancytopenia: A rare case with rare manifestation. Int J Surg Case Rep. 2015;14:77-9.
 5. Unver M, Ozturk S, Bozbiyik O, Erol V, Kebabci E, Olmez M, Bayol U, Aydin C, Akbulut G. Incidental Early Gallbladder Carcinoma with hepatocellular carcinoma: A rare synchronous double primary malignant tumor, Case Report Elmer Press,  561-563 (2014)
 1. Altintoprak F, Degirmenci B, Dikicier E, Cakmak G, Kivilcim T, Yalkin O, Akbulut G, Dilek ON. A case of achalasia presented with cardiopulmonary arrest. Case Rep Surg ( 2012)
 2. Sahin DA, Akbulut G, Saykol V, San O, Tokyol C, Dilek ON, “Laparoscopic enucleation of mesenteric cyst: a case report” Mt Sinai J Med, 73, 1019-20 (2006). 
 3. Sahin DA, Akbulut G, Sahin FK, Aktepe F, Dilek ON, “Image of the month. Jejunal stromal tumor” Arch Surg, 141, 709-10 (2006). 

Letter to the editor

 1. Polat, C., Akbulut, G., Gokce, O., “In the treatment of gastric cancer, the aim must be successful locoregional disease control and long-term disease-free survival” World J Surg, 26,1532 (2002); author reply 1532-3, (2002). 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 

Sözlü Sunumlar

 1. Bengi Balcı, Bülent Çalık, Gökhan Akbulut. RObotik Cerrahi Yardımlı Özefagus Divertikülektomi, 3 vaka. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya. 
 2. Canan Balcı, Remziye Sıvacı, Gokhan Akbulut, Hamit Selim KarabekirCorrelation of procalcitonin and C-reactive protein during the intensive care unit course of multiple-trauma patients. Sözlü sunum. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey. 
 1. Yavuz Yavaş, Hilmi Uyar, Sezgin Yılmaz, Gökhan Akbulut. The Evaluation of Acute Pancreatıtıs In Terms Of Conservatıve And Surgıcal Treatment Retrospectıvely. Sözlü Sunum. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 1. Murat Burç Yazıcıoğlu, Gökhan Akbulut, Mehmet Nuri Koşar, Ziya Taner Özkeçeci, Önder Şahin, Yüksel Arıkan, Osman Nuri Dilek
  The Effects of Different Pressure on Lung Histopathology in Rat Abdominal Compartment Syndrome Model. Sözlü Sunum The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 2. Hamit Selim Karabekir, Canan Balcı, Gökhan Akbulut, Remziye Gül Sıvacı, Ulaş Öztürk
  Evaluation of the trauma and neurotrauma patients those were admitted to neurosurgery and anesthesiology intensive care unit between 2004-2009. Sözlü Sunum. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 3. Canan Balci, Remziye Gül Sivaci, Hamit Selim Karabekir, Gökhan Akbulut
  Clinical experiences with a new semi quantitative solid phase immunassay for measuring rapid procalcitonin. Sözlü Sunum.  The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 1. Akbulut G, Karahan A, “Transformation project in health establisments with self administration/privatization of health services” III. Uluslararası katılmlı Sağlıkta kalite ve akreditasyon ve hasta güvenliği kongresi, Sözlü Sunum 20-23 Şubat 2009, Antalya, Turke 
 2. Karahan A, Küçükilhan M, Yılmaz FÖ, Akbulut G, “Teknolojik değişim ve çalışanların müşteri memnuniyeti üzerine etkisi”,II. Uluslararası katılmlı Sağlıkta kalite ve akreditasyon ve hasta güvenliği kongresi, Sözlü Sunum 20-23 Şubat 2008, Antalya, Turkey 
 3. Akbulut G, Karahan A, Küçükilhan M, Doğru S “Akreditasyon standartlarına uygunluk” II. Uluslararası katılmlı Sağlıkta kalite ve akreditasyon ve hasta güvenliği kongresi, Sözlü Sunum 20-23 Şubat 2008, Antalya, Turkey 
 4. Akbulut, G., “Eartquake in Kashmir- Pakistan 8 Oct 2005- Lessons From Turkish Red Cresent Field Hospital Experience”, Sözlü SunumI.ESTES Kongresi, Budapeşte/Macaristan, 24-27 Mayıs 2008  
 5. Arıkan Y, Şahin DA, Akbulut G, Şaykol V, Dilek FH, Dilek ON, Gökçe Ö: “Effects of octenidine hydrochloride on liver parenchyma”. Oral presentation. 40th Congress of the European Society for Surgical Research, 2005, Konya, Türkiye 
 1. Akbulut, G., Altındiş, M., Aktepe, F., Serteser, M., Dilek, O.N., “The effects of increased intra-abdominal pressure to the plasma and renal cytokine levels”, Oral Presentation, Proc. 6th European Trauma and Emergency Surgery, Prague, 2004 
 2. Köken, T., Serteser, M., Kahraman, A., Akbulut, G., Dilek, O.N., Gökçe, Ç., “The Effects of interleukin-10 (IL-10) on renal tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) production and oxidative stress in an experimental model of ıschemia/reperfusion (I/R) injury resembling allograft harvesting”, Oral presentation, Proc. Abstract book from the World Congress of Nephrology, Berlin, Nephrology Dialysis Transplantation, Vol 18, Supl 4, 392, Oxford University Press, Berlin, 2003. 
 3. Yılmaz, S., Koken, T., Tokyol, C., Kahraman, A., Akbulut, G., Serteser M., Polat, C., Gokce, Ç. Gokce, O., “Can Preconditioning reduce laparoscopy-induced tissue injury. Oral Presentation,” Proc. 10th Int Congress of EAES, Lisboa, 2002, Surg Endosc 17 (suppl); 91, Lisboa, Springer, New York, 2003. 
 4. Akbulut, G., Dilek,O.N., Koken, T., Kahraman, A., Serteser, M., “The correlation between oxidative stress and TNF-alpha levels in an experimental model of renal ischemia reperfusion injury in mice,” Oral Presentation. Proc. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Ulusal Travma Dergisi 8 (suppl), 189, Istanbul 2002. 
 5. Polat, C., Aktepe, O.C., Akbulut, G., Yılmaz, S., Arikan, Y., Dilek, O.N., Gokce, O., “The effects of increased intraabdominal pressure on bacterial translocation,” Oral Presentation, Proc. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Istanbul, Ulusal Travma Dergisi 8 (suppl), 289, Istanbul, 2002. 
 6. Erol, D., Sivaci, R.G., Akbulut, G., Şaykol, V., Şafak, B., “Malignant hyperthermia in a patient with high creatinin phosphokinase levels,” Oral Presentation, Proc. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Istanbul, Ulusal Travma Dergisi 8 (suppl), 467, Istanbul, 2002. 
 7. Serteser, M., Koken, T., Kahraman, A., Yılmaz, K., Akbulut, G., Dilek, O.N., “Changes in hepatic TNF-alpha levels, anti-oxidant status and oxidation products after renal ischemia/reperfusion injury in mice,” Oral presentation, Proc. 10th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Ohrid, Balkan Journal of Clin Lab, 1X, 02,I, 76, 2002. 
 8. Akbulut, G., Kuzugüdenlioglu, D., Şahin, H., Dilek, O.N., “Effects of information given by a nurse on pregastrointestinal endoscopy anxiety,” Oral Presentation, Proc. 9th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Maastricht, Abstract book, O142, Maastricht, 2001. 
 9. Yıldız, E., Akbulut, G., Aydın, M.T., “Is previous surgery a contraindication to laparoscopy?” Oral Presentation, Proc. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery, 1997, Istanbul, Abstract Book, 103, İstanbul, 1997. 
 10. Yıldız, E., Akbulut, G., Aydın, T., “Bilomas”, Oral Presentation, Proc. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery, 1997, İstanbul, Abstract book, 106, İstanbul, 1997 
 11. Yıldız, E., Aydın, M.T., Vurgun, I., Öztürk, G., Akbulut, G., ” Major vascular injury following laparoscopic cholecystectomy”. Oral Presentation, Proc. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery, 1997, Istanbul, Abstract book, 105, İstanbul, 1997 
 12. Yıldız, E., Yüney, E., Aydın, T., Akbulut, G., “Bile duct injuries following laparoscopic cholecystectomy”. Oral Presentation, Proc. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery, 1997, Istanbul, Abstract book, 97 , İstanbul, 1997 

Video Sunumları

 1. Akbulut, G., Demir, S., Yılmazer, M., Dilek, O.N., “Laparoscopic sight seeing in giant ovarian cyst: a case of malignant ovarian cyst falsely diagnosed as ascites,” Video Presentation, Proc. 9th International Congress of The EAES, Maastricht, Abstract book, V81, Maastricht, 2001 
 2. Akbulut, G., Demir, S., Fenkçi, S., Dilek, O.N., “The view of intraabdominal tuberculosis in diagnostic laparoscopy,” Video Presentation. Proc. 9th International Congress of the EAES, Maastricht, Abstract book, V45, Maastricht, 2001

Poster Sunumları 

 1. Ziya Taner Ozkececi, Osman Nuri Dilek, Yavuz Yavas, Gokhan Akbulut, Sezgin Yilmaz, Yuksel Arikan. Temporary ileostomies in the emergency abdominal procedures. Poster Sunumu. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 1. Canan Balcı, Gökhan Akbulut, Remziye Gül Sıvacı, Fatma Kahraman, Hakan Eryeğen, Elif Uzun. The Retrospectıve Evaluatıon Of Our Multıtrauma Cases. Poster Sunumu. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 1. Nurhan Babaoğlu, Tayfun Cucioğlu, Gökhan Akbulut. Effects of exercise platforms in disaster medicine education. Poster Sunumu. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 1. Nurhan Babaoğlu, Tayfun Cucioğlu, Gökhan Akbulut. Assessment of National Medical Rescue Team’s Exercises. Poster Sunumu. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 1. Hasan Çelik, Gökhan Akbulut, Nurhan Babaoğlu, Tayfun Cucioğlu. National Medical Rescue Team. Poster Sunumu. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 1. Aktepe C, Abulut G, Arikan Y, Çiftçi İH, Görgülü V, Bakteriel isolates from acute cholecystitis cases, Poster Presentation, International Conference on Surgical infections, 6-8 Sept 2008, Stocholm, Sweden.
 1. Akbulut, G., Polat, C., Aktepe, F., Serteser, M., Kahraman, A., Gökçe, Ç., Yılmaz, S., Gökçe, O., “Oxidative stress related to prolonged pneumoperitoneum in a rat model of laparoscopic donor nephrectomy,” Poster Presentation, Proc. 39.th ERA-EDTA Congress, 14-17.July.2002, Copenhagen, Nephrology Dialysis and Transplantation, 17 (suppl), 171, Oxford University Press, Oxford, 2002. 
 2. Aktepe, F., Dilek, F.H., Akbulut, G., Dilek, O.N., “Immunohistochemical assessment of heat shock protein 70 in Helicobacter pylori gastritis,” Poster presentation, Proc. XXIVth International Congress of the International Academy of pathology, Amsterdam, The Netherlands, Histopathology, Vol 41, Supl 1, 179, Blackwell, 2002 
 3. Akbulut, G., Büyükerkmen, M.E., Dilek, F.H., Serteser, M., Yücel, A., Dilek, O.N., “A Mucinous cystadenoma of the pancreas and elevated serum tumor markers of its fluid,” Poster Presentation, Proc. 4th Annual Meeting of European Society of Surgery, 2000, Krakow, Polland, Przeglad Lekarski, 57 (suppl), 6, Krakow, 2000 

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

Derlemeler

 1. Çalık B, Akbulut G. “Palyatif Bakım ve Cerrahi”. Türkiye Klinikleri Özel Sayı, J Gen Surg Special Topics, (2016) Basım Aşamasında. 
 2. Akbulut, G. “Özefagus Travmaları ve Perforasyonları”. Türkiye Klinikleri J Gen Surg Special Topics, 5(3), 89-94 (2012)
 3. Akbulut, G. “Özefagus Endoskopisi”. Türkiye Klinikleri J Gen Surg Special Topics, 5(3), 132-140 (2012).
 4. Akbulut G., “Kronik pankreatitlerde cerrahi tedavi”. Türkiye Klinikleri J Gen Surg Special Topics, 4(1), 101-106. 
 1. Akbulut G., Karahan A, ” ISO 9001:2000 kalite çalışmalarının hastanelerde etkisi üzerine bir araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Örneği”, Hastane Forumu, 1, 26-36, (2008) 
 2. Polat, C., Yılmaz, S., Akbulut, G., Doğan, D.E., Arıkan, Y., Dilek, O.N., Gökçe, Ö., “Laparoskopik cerrahide pnömoperitonun sistemik etkileri”, End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 10, 12-22 (2003). 
 3. Akbulut, G., Altındiş, M., Dilek, O.N., “Genel Cerrahi Uygulamalarında kan transfüzyonunun immünosüpresif etkisi –daha bilinmeyen çok şey var-“, Ulusal Travma Dergisi, 7, 213-219 (2001). 
 4. Dilek, O.N., Akbulut, G., “Cerrahi hastasında enteral beslenme ve glutamin’in rolü,” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 14, 238-240 (2000). 
 5. Akbulut, G., Yılmaz, S., Polat, C., Sözen, M., Leblebicioğlu, M., Dilek, O.N., “ Afyon Sultandağı Depremi”, Ulusal Travma Dergisi, 9, 189-193 (2003). 

Deneysel Çalışmalar

 1. Turel KS, Dilek ON, Akbulut G, Sahin DA, Ozenc E, Yazicioglu MB. Effects of local antiinflammatory drugs on seroma formation after mastectomy and axillary lymph node dissection in the rat model. National Journal of Medical Research, 4, 228-232 (2014)
 2. Akbulut, G., Altındiş, M., Aktepe, F., Şahin, D.A., Serteser, M., “ Değişik sürelerde uygulanan abdominal hipertansiyonun ratların böbrek dokusu ve plazma sitokin düzeyine etkisi”, Çağdaş cerrahi Dergisi, 18, 3-8 (2004).

Klinik Çalışmalar 

 1. Ünçel M, Aiköz G, Yıldırım Z, Pişkin G, Değirmenci M, Solakoğlu Kahraman D, AyazD, Akbulut G, Diniz G. Meme Kanserinin klinikopatolojik Özelliklerinin MolekülerAlt Tipe Göre Değerlendirilmesi. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2015, 25, 151-6.
 2. Sahin DA, Kuşaslan R, Türel KS, Akbulut G, Arikan Y, Dilek ON, “ Karaciğer kist hidatik olgularımızda cerrahi tedavi ve ERCP ile sfinkterotominin etkinliği”, Kocatepe Tıp Dergisi, 7, 11-16 (2006) 
 3. Şahin DA, Kuşaslan R, Koşar MN, Akbulut G, Şaykol V, Değirmenci B, Dilek FH, Dilek ON, “Safrakesesi polipoid lezyonlarında Tanı ve Tedavisinde Ultrasonografinin Yeri”, Kocatepe Tip Dergisi, 7, 51-57 (2006)
 1. Çevik C, Akbulut G, Erkal S, “Kadınların, kendi kendine meme muayenesi hakkındaki bilgi düzeylerinin kitlenin farkedilmesine etkisi”, Hemşirelik Forumu Dergisi, 8, 45-48 (2006)
 1. Polat, C., Yılmaz, S., Akbulut, G., Arıkan, Y., Dilek, O.N., Gökçe, O., “Herni onarımında nadir bir komplikasyon: greft enfeksiyonları”, Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi (kabul yazısı ektedir). 
 2. Aydın, T., Ulufi, N., Kamalı, S., Akbulut, G., Yüney, E., Oktay, C., Aksoy, F., ” Pilonidal sinüs tedavisinde kollajenaz”, Okmeydanı Tıp Dergisi, 15, 31-33 (1998). 
 3. Akbulut, G., Can, D., Sarı, K., Baştuğral, U., Aydın, T., ” Istanbul’da bir eğitim hastanesinde ülser cerrahisinde son yirmi yılda neler değişti?”, Okmeydanı Tıp Dergisi, 15, 103-106 (1998). 

Vaka Sunumları

 1. Atıcı S, Yeşilyurt D, Kahraman DS, Öğücü H, Dikmeer E, Demir HB, Akbulut G. A case of parathyroid carcinoma mimicking parathyroid adenoma. J Surg and Med.3. ( 2019).
 2. Unver M, Ozturk S, Bozbıyık O, Erol V, Akbulut G, Notaras Procedure for incarcerated rectal prolapse. journal of surgical procedures, 1 (2014).
 3. Unver M,Ozturk S, Bozbıyık O, Erol V, Ozdemir M, Aydın C, Akbulut G. Senkronize Pankreas Net ve Kolon Adenokarsinoma metastazında segmenter karaciğer rezeksiyonu, Cerrahi Sanatlar Dergisi, 7, 2-3 (2014)
 4. Arikan Y, Türel KS, Akbulut G, ” Triodiektomi sonrası yutma güçlüğü ve tanı karmaşası: akalazya olgusu”, Kocatepe Tıp Dergisi, 7, 59-51 (2006). 
 5. Kilit C, Özkeçeci G, Akbulut G, Onrat E, “Siprofloksasin kullanımı ile oluşan edinsel QT sendromu”, Kocatepe Tıp Dergisi, 6, 63-65 (2005)
 1. Tokyol, Ç., Fenkçi, S., Akbulut, G., Yılmaz, S., “ Feokromasitom: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi”, Kocatepe Tıp Dergisi, 5, 63-66 (2004). 
 2. Yılmaz, S., Aktepe, F., Polat, C., Akbulut, G., Dilek, O.N., ” Anal bölgede yerleşim gösteren bazal hücreli kanser”, Kocatepe Tıp Dergisi, 1, 67-70 (2003). 
 3. Yılmaz, S., Polat, C., Tokyol, Ç., Akbulut, G., ” Ektopik Pankreas olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi”, Kocatepe Tıp Dergisi, 2, 73-76 (2003). 
 4. Yılmaz, S, C. Polat, Akbulut G. “Laparoskopik Cerrahi Sonrası Unutulmuş Yabancı Cisim: Endo-loop parçası”. Kocatepe Tıp Dergisi, 2, 69-72 (2003). 
 5. Akbulut, G., Günay, S., Aren, A., Bilge, O., ” Inkomplet Behçet Hastalığı olan ve karaciğer travması ile gelen bir hasta”, Ulusal Travma Dergisi, 8, 253-255, (2002). 
 6. Polat, C., Yılmazer, M., Akbulut, G., Yılmaz, S., Arıkan, Y., Gökçe, Ö., “Laparoskopik cerrahi sonrası umblikal trokar yeri herniasyonuna bağlı ince barsak obstrüksiyonu: 2 olgu nedeniyle”, End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 9, 206-209 (2002). 
 7. Akbulut, G., Yılmaz, S., Polat, C., Arıkan, Y., “Gergin abdomende aşamalı kapama, olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi”, Kocatepe Tıp Dergisi, 2, 159-164 (2002). 
 8. Tokyol, Ç., Aktepe, F., Dilek, F.H., Pınar, F., Akbulut, G., Dilek, O.N., ” Stromal, osteoklast benzeri dev hücreler içeren infiltratif duktal karsinom: Olgu sunumu”, Patoloji Bülteni, 19, 128-131 (2002). 
 9. Akbulut, G., Büyükerkmen, M.E., Dilek, F.H., Serteser, M., Yücel, A., Dilek, O.N., Pankreasın müsinöz kistik neoplazmı ve kist sıvısında artmış tümör marker düzeyi, olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi”, Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi, 5, 28-32, (2001). 
 10. Akbulut, G., Aydın, T., Sarı, K., “Abdominal kompartman sendromu: olgu sunumu”, Okmeydanı Tıp Dergisi, 15, 115-117 (1998).  

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

Sözlü Sunumlar

 1. İzmir Travma Projesi. Akbulut G…. 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 29-31 Ekim 2015, Antalya. 
 2. Erol V, Kuzukıran D, Bozbıyık O, Ünver M, Öztürk Ş, Akbulut G, Aydın C “ Künt travma sonucu oluşan solid organ yaralanmalarında non operatif medical izlem”, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Nisan 2013 Antalya, 
 3. Arıkan Y, Koşar MN, Şahin DA, Yazıcıoğlu B, Türel KS, Akbulut G, Yılmaz S, Dilek ON: Apandektomi olgularında ultrasonografinin yeri. Sözlü sunum. 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2007 
 4. Şahin DA, Kuşaslan R, Yazıcıoğlu B, Akbulut G, Şan O, Aktepe F, Arıkan Y, Dilek ON: Aksiler lenf nodu diseksiyonu ve seroma gelişimi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2006, Antalya 
 5. Yazıcıoğlu B, Akbulut G, Şahin DA, Kuşaslan R, Arıkan Y, Şaykol V, Şan O, Dilek ON: Fournier gangreni tecrübelerimiz.Sözlü Sunum. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2005, Antalya 
 6. Balcı C, Akbulut G, Arıkan Y, Koşar M, Dilek ON: Abdominal kompartman sendromu gelişen hastaların sağkalımlarının CRP, Laktat ve Apache II skorları ile karşılaştırması. Sözlü Sunum. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2005, Antalya. 
 7. Akbulut G, Şan O, Dilek FH, Arıkan Y, Şahin DA, Kuşaslan R, Dilek ON: Abdominal kompartman sendromunun değişik basınç ve peritonit durumunda kolon anastomozu üzerine etkisi. Sözlü Sunum. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2005, Antalya. Bu sunum seçilmiş bildiriler bölümünde sunulmuştur. 
 8. Balcı C, Karabekir HS, İbis AH, Akbulut G, Anestezi yoğun bakım ünitesine kabul edilen kafa travması hastalarının değerlendirilmesi. Sözlü Sunum. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2005, Antalya. 
 9. Maralcan G, Kuru İ, Çekirdekçi A, Demir Y, Akbulut G, Özdemir A, Bilateral travmatik femur bouyn ve cisim kırığı ile beraber femoral arter yaralanması, olgu sunumu. Sözlü Sunum. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2005, Antalya. 
 10. Dilek ON, Şahin DA, Akbulut G, Fidan H, Dilek FH, Aktepe F, Mesleki Beceri Eğitimi ve öğrenci kazanımları, Sözlü Sunum, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Program Değerlendirme Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2005, İzmir
 11. Akbulut, G., Altındiş, M., Aktepe, F., Şahin, D.A., Serteser, M., “ Değişik sürelerde uygulanan abdominal hipertansiyonun ratların böbrek dokusu ve plazma sitokin düzeyine etkisi”, Sözlü Sunum, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004-Türk Cerrahi Günleri, Antalya, 2004. 
 12. Akbulut, G., Serteser, M., Polat, C., Köken, T., Aktepe, F., Yılmaz, S., Gökçe, Ç., Gökçe, Ö., “ Eksperimental laparoskopik donor nefrektomisinde doku oksidatif stres markerlerinde değişiklikler”, Sözlü sunum, 1. Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara, 2002. 
 1. Şan, O., Şaykol, V., Şafak, B., Karagöl, A., Akbulut, G., Polat, C., Yılmaz, S., Gokce, O., “Multitravmalı bir hastada erken müdahale ve hastanın doğru olarak yönlendirilmesinin önemi: olgu sunum”, Sözlü Sunum, 4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, S75, İstanbul, 2002. 
 2. Aktepe ,F., Dilek, F.H., Tokyol, Ç., Akbulut, G., Dilek, O.N., “Helicobacter pylori gastritinde berrak hücre değişikliği” Sözlü Sunum, XV. Ulusal Patoloji Kongresi, S123, Adana, 2001. 
 1. Aktepe, F., Fenkçi, S., Akbulut, G., “ Duodenumda nodüler görünüm ile karakterize giardiazis: olgu sunumu”, Sözlü sunum, XV. Ulusal Patoloji Kongresi, S152, Adana, 2001. 
 2. Tokyol, Ç., Aktepe, F., Dilek, F.H., Akbulut, G., Dilek, O.N., “ Stromal, osteoklast benzeri dev hücreler içeren infiltratif duktal karsinom: olgu sunumu”, Sözlü sunum, XV. Ulusal Patoloji Kongresi, S272, Adana, 2001. 
 3. Akbulut, G., Can, D., Sarı, K., “ Bir Eğitim Hastanesinde Ulser Cerrahisinde 20 Yılda Neler Değişti”, Sözlü Sunum, 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, S1-A6, Bursa, 1998. 

Poster Sunumları

 1. Akbulut, G., Küçüker, H., Maralcan, M., Bulut, M., Dilek, O.N., “Afyon İlinde Şehirlerarası Trafik Kazalarının 112 Acil Yardım Hizmetleri Açısından Değerlendirilmesi”, Poster Sunumu, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, 11. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya,2004 
 2. Şahin DA, Esme H, Akbulut G, Şan O, Dilek FH, Dilek ON, Nadir bir disfaji nedeni: Özefagusta leiomyoma, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004
 3. Yılmaz, S., Akbulut, G., Polat, C., Arıkan, Y, Dilek, O.N., Gökçe, O., “ Laparoskopik kolesistektomide öğrenme eğrisini tamamlamış olmak komplikasyon oranlarını azaltabilir”, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, S330, Antalya, 2002. 
 4. Yılmaz, S., Yücel, A., Polat, C., Akbulut, G., “ Malign tıkanma sarılığı ile beraber seyreden dev apendiks mukoseli”, Poster sunumu, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001. 
 5. Yücel, A., Yılmaz, S., Akbulut, G., Polat, C., “Postoperatif 15. yıl nüks eden kistik higroma olgusu ve intrakistik kanamaya sekonder akut solunum sıkıntısı”, Poster sunumu, 22. Türk Radyoloji Kongresi, E63, Antalya, 2001. 
 6. Kamalı, S., Aydın, M.T., Akbulut, G., “ Kolorektal cerrahide erken enteral beslenme”, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi’98, S140, İzmir, 1998. 
 7. Akbulut, G., Aydın, T., Can, D., “Abdominal kompartman sendromu”, Poster sunumu, 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, S3-A5, Bursa, 1998. 
 8. Kamalı, S., Aydın, T., Vurgun, İ., Akbulut, G., Özsoy, A., Aren, A., Yüney, E., Tunalı, V., Evrüke, H., Hatay, R., “Penetran kardiyak yaralanmalarda prognostik faktörler”, Poster Sunumu, 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, S3-A5, Bursa, 1998. 
 9. Akbulut, G., Yıldız, E., Aydın, T., “Duodenumun nadir görülen hastalıkları”, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, S92, Antalya, 1996. 
 10. Yıldız, E., Aydın, T., Akbulut, G., “Gastrointestinal fitobezoarlar”, Poster sunumu Ulusal Cerrahi Kongresi, S93, Antalya, 1996. 
 11. Feyzioğlu, A., Hızlı, F., Yıldız, E., Aydın, T., Akbulut, G., Sağlam, F., “Gastrik Duplikasyon-olgu sunumu”, Poster Sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, S92, Antalya, 1996. 
 12. Eralp, N., Yıldız, E., Aydın, T., Akbulut, G., “Pilonidal sinüs tedavisinde flep yöntemlerinin diğer yöntemlerle karşılaştırılması”, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 1996. 

Yazılan Kitaplar

 1. Hastanelerin Travma Açısınadan Seviyelendirilmesi Klavuzu, 2013, İzmir Travma Grubu. 
 2. Palyatif Bakım, Evde ve Hastanede, Çalıştay Raporu, Edi: Fehmi Akçiçek, Gökhan Akbulut, Çiçek Fadıloğlu, 2013.
 3. Destek Evi Çalıştay Raporu, Edi: Fehmi Akçiçek, Gökhan Akbulut, 2014
 4. Asistan El Kitabı. Edi: Gökhan Akbulut, 2014
 5. Bütüncül Bakış Açısıyla Travma, Temel Bilgi, Edi: Gökhan Akbulut, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2016
 6. Tıbbi Vasiyet. Edi. Fehmi Akçiçek, Gökhan Akbulut, Sevnaz Şahin. İzmir 2017. 

  Yazılan Ulusal Kitaplarda Bölümler 

 1. Çalık B, Akbulut G. “Ostomiler” .Travma Cerrahisi Uygulama Teknikleri. Edi. Eryılmaz. Ankara 2018,  pp 413-418
 2. Ural B, Akbulut G. “Sonda, Dren ve Kateterler”. Travma Cerrahisi Uygulama Teknikleri. Edi. Eryılmaz. Ankara 2018 pp 413-418
 3. Akbulut G. “Kolorektal Hastalıklar”. Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik (Board) Okulu Ders Notları. Edi. Özçelik. 41.Bölüm. 401-409. Ankara TCD yayınları  2018
 4. Sofuoglu Z, Sofuoglu T, Akbulut G. “Afetlerde Tıbbi Müdahale”, Afet Ekonomisi, Edi. Tiryakioglu M. 2016. 
 5. Akbulut G. Hasta adına karar verme, tıbbi vasiyet. 7. Kitap Palyatif Bakımda Etik ve Medikolegal yaklaşım. Edi. Bölüm Ekin ÖZgür AktaşPalyatif Bakım Semptom Yönetiminde Klinik Yaklaşım. TC İzmir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü. 2015 İzmir 
 6. Akbulut G, Duodenal Travma Yönetimi. Türk Cerrahi Derneği, e-kitap, Bölüm Editörü Yeşim Erbil, Genel Editör Cem Terzi. http://www.tcdcerrahi.org/fulltext.php?id=70, 2011
 1. Akbulut G, Duodenum Travması. Türk Cerrahi Derneği, e-kitap, Bölüm Editörü Yeşim Erbil, Genel Editör Cem Terzi,  http://www.tcdcerrahi.org/fulltext.php?id=69, 2011
 1. Akbulut G, Künt Karın travmalarında nonoperatif tedavi yaklaşımları, Türk Cerrahi Derneği Sanal Akademi. http://sneg.turkcer.org.tr/sneg_giris.php. 2010. 
 1. Akbulut G, Pankreas Yaralanmaları. In: Travma, Doğan, Taştepe, Liman (Edis), MN Medikal&Nobel Pub., Ankara, 2006, pp587-597. 
 2. Akbulut G, Duodenum Yaralanmaları. In: Travma, Doğan, Taştepe, Liman (Edis), MN Medikal&Nobel Pub., Ankara, 2006, pp 605-613. 
 1. Akbulut, G., “ Amibik karaciğer apsesi”, In: Karaciğer, Osman Nuri Dilek (Ed), Afyon Kocatepe Universitesi Yayınları No:58, Cilt II, Bölüm 37, 597-608, Afyon (2003). 
 2. Akbulut, G., “ Karaciğerin Basit Kistleri”, In: Karaciğer, Osman Nuri Dilek (Ed), Afyon Kocatepe Universitesi Yayınları No:58, Cilt II, Bölüm 34, 569-574, Afyon (2003). 
 3. Akbulut, G., “ Piyojenik karaciğer apsesi”, In: Karaciğer, Osman Nuri Dilek (Ed), Afyon Kocatepe Universitesi Yayınları No:58, Cilt II, Bölüm 38, 609-622, Afyon (2003). 
 4. Akbulut G- Karabelir S, Afetlerde İlk Yardım. In: Deprem, Yaşar Kibici (Edi). Kocatepe Universitesi Yayınları., Klinik Tıp No. 4, Afyon, Turkey 2003. 
 5. Akbulut, G., “Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, In: Ilk Yardım Ders Kitabı, Osman Nuri Dilek (Ed), Afyon Kocatepe Universitesi Yayınları No:47, Bölüm 36, 359-373, Afyon (2003). 
 6. Akbulut, G., “ Mide volvulusu”, In:Mide Duodenum, Osman Nuri Dilek (Ed), Afyon Kocatepe Universitesi Yayınları No:1, Bölüm 24, 335-339, Afyon (2001). 
 7. Akbulut, G., “ Tanı ve tedavi amaçlı endoskopi”, In: Mide ve Duodenum, Osman Nuri Dilek (Ed), Afyon Kocatepe Universitesi Yayınları No:1, Bölüm 6, 67-78, Afyon (2001). 

   Ekler: 

 • Robotik Cerrahi Sertifikası, CASE, Mart 2015, Istanbul
 • FAST, Abdominal USG kursu sertifikası, Acil Tıp Derneği, 2014 İzmir
 • Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi, Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulu Başkanlığı, Belge Numarası: 2001/1014, 29 Haziran 2001. Resertifikasyon: 2016.
 • Toplum Afet Gönüllüsü Eğitmenlik Sertifikası, Boğaziçi Universitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, Temmuz 2003. 
 • Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Eğitmenlik Sertifikası, Eylül 2004 Yalova 
 • Hayvan Etik Kurulu Uyesi olarak atanma belgesi, Hayvan Etik Kurulu Başkanlığı (2003) 
 • Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği Belgesi, Tıp Fakültesi Dekanlığı (2003). 
 • “Afet ve Çevre Yönetimi” konulu konferans vermek üzere, Dünya Çevre Günü Etkinlikleri içinde Afyon Kocatepe Universitesi Rektörlüğünce görevlendirme yazısı (2003). 
 • “Depreme Karşı Hazırlıklı Olmak” konulu halka açık toplantı’da “Yaralıların çıkarılması ve taşınması” konusunda konuşmacı görevi ile ilgili belge, (2002). 
 • “Diabetes Mellitus ile ilgili Güncel Gelişmeler” konulu mezuniyet sonrası eğitim kursu “Koordinatör yardımcılığı” görevi ile ilgili teşekkür belgesi (2001). 
 • “Depremde Temel Afet Bilinci” konulu konferans vermek üzere, Uşak Tabip Odası tarafından düzenlenen davetiye ve Tıp Fakültesi Dekanlığınca verilen görevlendirme yazısı (2003). 
 • İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi laboratuarında çalışmalara katılma belgesi (1999). 
 • “Laparoscopic Upper GI Tract Surgery” kurs sertifikası, European Association for Endoscopic Surgery, Elancourt, France (2002). 
 • “Laparoscopic Colorectal Surgery” kurs sertifikası, European Association for Endoscopic Surgery, Hamburg, Germany (2001). 
 • “ ISO 9001-2000 Başdenetçi” belgesi, MIS danışmanlık, Ankara, Türkiye, 2007 
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 2008 
 • Antalya İl Sağlık Müdürlüğü UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) Temel Eğitimi, 19-23 Şubat 2007. 
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Görevlisi Temel Eğitim Kursu, 9-11 Şubat 2007. 
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Başkanı, 2007. 
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Görevlisi Temel Eğitim Kursu, Eğitmen, 21-23 Şubat 2007. 
 • UMKE Temel Eğitimi, Eğitmen, Dinar- Sandıklı/Akdağ, 29-30 Kasım 2008. 
 • İlaç Klinik Araştırmalarında Etik Yaklaşım Kursu sertifikası, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Katılımcı, 17-19 Aralık 2008. 
 • “Zaman Yönetimi Eğitimi” sertifikası, Katılımcı, MIS Danışmanlık Yönetim Bilgi Sistemleri, 2008. 
 • “Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi” sertifikası, Katılımcı, MIS Danışmanlık Yönetim Bilgi Sistemleri, , 2008. 
 • Akademik Danışmanlık, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2005 
 • UMKE Temel Eğitimi, Eğitmen,Dinar- Sandıklı/Akdağ, 19-23 Eylül 2005 
 • Mesleki Beceri Uygulama Dersi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005-2006. 
 • Düzce UMKE Kampı, Eğitmen, 10-14 Kasım 2005 
 • Sağlık Bakanlığı, Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi “Olağanüstü Koşullarda Yaşam becerileri Eğitimi”, Katılımcı, 07-08 Ekim 2004. 
 • “Sağlık Bakanlığı, Acil Pratisyen Hekim Sertifika Kursu” vermek üzere görevlendirilme yazısı, Eğitmen, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005. 
 • Afyon Sağlık il Müdürlüğü tarafından düzenlenen UMKE temel eğitim kampı, Eğitmen, Sandıklı/Akdağ, 2007. 
 • Socrates Temsilciliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005-2007. 
 • İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kanser Kontrol Danışma Kurulu Üyeliği, 2007 
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu, 2007 
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Başhekim Yardımcılığı, 2007. 
 • Eskişehir Umke Eğitimi, Eğitmen, 2007 
 • İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Müdahale Konteyner Eğitimi, Katılımcı, 2007. 
 • İl Sağlık Müdürlüğü, Mobil Acil Müdahale Konteyneri Eğitimi, Katılımcı, 2007. 
 • İl Sağlık Müdürlüğü, Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Kanser Hastalığı ile ilgili ER TV’de panelist olarak görevlendirme, 2007 
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Endoskopi Sorumlusu, 2005. 
 • İl Sağlık Müdürlüğünün Ar-Ge projesi sorumlusu, 2008. 
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Atanma Belgesi, 2008. 
 • UMKE faaliyeti çerçevesinde 2. Göller Bölgesi Gece Tatbikatı Eğitimi, Eğitmen, 2008. 
 • Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği ile Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından düzenlenen “Cerrahide Enfeksiyon Kontrolü Kursu” sertifikası, 2007. 
 • “Etkin Ofis Kullanımı Eğitimi” sertifikası, Katılımcı, MIS Danışmanlık Yönetim Bilgi Sistemleri, 2008. 
 • II.Uluslararası Katılımlı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon Ve Hasta Güvenliği Kongesi sertifikası, 2008. 
 • 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri Paneli, Çanakkale Şehitleri Anasına Bir Zaferin Anatomisi konuşması, 2008 
 • Teşekkür Belgesi, Hastane Afet Planı eğitim Çalışması, Konferans, 7-9 Aralık 2009, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ANS UA Hastanesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 5-13 Haziran 2009
 • Teşekkür Belgesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE Temel Eğitim Kursu, Eğitmen, 1-5 Haziran 2009
 • “Tiroid Cerrahisinde sinir monitorizasyonu kursu” katilim belgesi. İKÇÜ, Mart 2016, İzmir. 

Yazar: Prof. Dr. Gökhan Akbulut

Genel Cerrahi Profesörü İlgi alanları Onkolojik Cerrahi Gastrointestinal Cerrahi ve proktoloji Endoskopik ve Robotik Cerrahi Travma ve Acil Cerrahi, Afetler Tıp Eğitimi, Etik, Deneysel Araştırmalar, Yapay Zeka

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s